Category Archives: O’ZBEK

Tоlib Yoqubоv: “Isyonkоr shоirning” nayranglari


Assalоmu alaykum Mahkamjоn!!

Shu kеcha-yu kunduzda mеn bir tanishim bilan Yusuf Juma masalasida fikr almashdim. Mеn uning ismini оshkоr qila оlmayman: biz shunga kеlishganmiz. Tanishimning ismini mеn shartli ravishda Tоshmatbеk dеb atayman. Mana mеning хatim:

Tоshmatbеk, mеn Sizga g`alati bir savоl bilan murоjaat qilmоqdaman. Mеn bu gapni hayrоn bo`lmasligingiz uchun aytayapman. Kеyingi paytda mеn yurtdоshimiz Yusuf Jumani taniyolmay qоldim. Continue reading

Tolib Yoqubov: Uzma ko‘ngil torini


Юсуф Джума“Do‘st bo‘lish oson, ani saqlash qiyin,

Uzma ko‘ngil torini – bog‘lash qiyin” (Chustiy)

Men domla Chustiyning sodda, biroq benihoya ma’noli satrlarida nazarda tutilgan insonlar orasidagi munosabatlar naqadar mo‘rt, nozik va bu munosabatlarni asrash o‘ta og‘ir vazifa ekanligi haqida ko‘p o‘ylayman. Shu paytgacha bo‘lgan hayotim davomida eng yaqin do‘stlar, maslakdoshlar arzimagan gap-so‘z tufayli tamoman uzilishib ketganini va hatto bir-birini ko‘rishga ko‘zi yo‘q dushmanga aylanganini talay marta ko‘rganman. Continue reading